Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 12 2015

zuzeklobuzek
argue like husband and wife?

WTF?

March 30 2015

zuzeklobuzek
zuzeklobuzek
2131 8e19
zuzeklobuzek
0802 e084 500
zuzeklobuzek
9614 1af7 500
zuzeklobuzek

March 23 2015

zuzeklobuzek
3928 fce6 500
Reposted fromTimeForBrain TimeForBrain viapuella13 puella13

March 14 2015

zuzeklobuzek
Wiesz Zuzanno,
mogłabyś przynieść słońce każdemu.
— d
zuzeklobuzek
Milczenie jest gorsze niż kłótnia.
Reposted fromchocoway chocoway viaCarlota Carlota
zuzeklobuzek
Najtrudniej być piękną dla siebie. 
Ot tak.
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaCarlota Carlota
zuzeklobuzek
6592 37de
Reposted fromszmaragdowykot szmaragdowykot viaCarlota Carlota
zuzeklobuzek
zuzeklobuzek
Przez te wszystkie lata dowiedziałam się, że czasem odpychamy ludzi tylko dlatego, żeby nas przyciągnęli. Chcemy, żeby do nas przyszli, powiedzieli, że o nas nie zapomnieli. Chcemy, żeby udowodnili nam, jak bardzo im na nas zależy. Chcemy, żeby walcząc o nas, dowiedli swojej miłości.
— Darien Gee - "Herbaciarnia Madeline"
Reposted fromninja-leniwiec ninja-leniwiec viazabka zabka
zuzeklobuzek
życzyłabym sobie z rozmachem mieć wszystko w dupie
— Małgorzata Halber, Najgorszy człowiek na świecie
zuzeklobuzek
2895 5461
Reposted fromTaieri Taieri viakittiesmama kittiesmama

March 07 2015

zuzeklobuzek
3141 50f9
#spoiler

February 21 2015

1729 94ae

franryott:

I actually can’t cope with this

8275 e25b
Reposted fromoolong oolong viazabka zabka
zuzeklobuzek
People change and often, they become the person they said they will never be.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl